Uitstel van betaling rente Sovjet-schuld

ROTTERDAM, 6 JAN. Acht voormalige Sovjet-republieken hoeven dit jaar geen rente en aflossing te betalen over de schulden die Moskou in het verleden is aangegaan. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard dollar.

Een groep van zeventien Westerse donorlanden, waaronder Nederland, heeft het afgelopen weekeinde in Parijs met de acht republieken tot dit uitstel van betaling besloten. Het verlicht de financiële problemen van de betrokken republieken op korte termijn en steunt hen in het streven naar economische hervormingen en democratisering. In december sloten Westerse banken een soortgelijke overeenkomst met voormalige Sovjet-republieken.

Het akkoord van Parijs behelst in principe opschorting van betalingen voor middellange- en lange-termijnschulden die vóór 1 januari 1991 zijn aangegaan. Voorwaarde daarbij is dat uit een evaluatie in maart moet blijken dat voldoende voortgang is gemaakt met economische hervormingen.

De acht betrokken republieken zijn Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Armenië, Kirgizië, Moldavië, Tadzjikistan en Turkmenistan. De totale schuld van de voormalige Sovjet-Unie wordt geraamd op 60 tot 85 miljard dollar.

Pag 11:

Westen treft regeling voor afbetaling Sovjet-schuld

Vertegenwoordigers van de zeventien Westerse donorlanden vergaderden vrijdag en zaterdag met een delegatie van de republieken, geleid door Petr Aven, vice-voorzitter van het Interstatelijk Comité voor buitenlandse schulden, en Tomas Alibegov, vice-president van de Vnesjekonombank, de vroegere nationale bank van de Sovjet-Unie.

Volgens het communiqué van de bijeenkomst in Parijs is een belangrijke aanzet voor het akkoord geweest het memorandum dat de acht republieken en de Sovjet-Unie in oktober tekenden, waarin zij zich verantwoordelijk stelden voor de externe schulden van de Sovjet-Unie.

De Russische delegatieleider Petr Aven onderstreepte na afloop van de bijeenkomst dat alles in het werk wordt gesteld om in het eerste kwartaal resultaten te boeken met prijshervormingen, het inwisselbaar maken van munten, de vermindering van geldhoeveelheid en overheidsuitgaven en met het opvoeren van belastinginkomsten.

De zeventien Westerse donorlanden zijn Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland.

Het zaterdag bereikte akkoord is een uitvloeisel van de overeenkomst van de G-7 - de zeven grootste industrielanden - van november vorig jaar in Londen, om een nieuwe schuldenregeling met de Russische republieken te ontwerpen.