Politie arresteert directeur stichting welzijn Den Haag

DEN HAAG, 6 JAN. De directeur van de Stichting Haags Sociaal-cultureel werk (SHS), drs J.J.H. R., is vanmorgen aangehouden op verdenking van een aanzienlijke verduistering van subsidiegelden.

Een onderzoeksteam van de Haagse recherche heeft sterke aanwijzingen dat R., directeur van de grootste stedelijke welzijnsstichting met jaarlijks enige tientallen miljoenen subsidie, jarenlang misbruik van subsidie heeft kunnen maken door goede persoonlijke contacten met enige Haagse bestuurders. Zo is uit een reeds driekwart jaar lopend onderzoek gebleken dat een van de wethouders van de stad, drs D. Ramlal, zijn ziektekostenverzekering laat betalen via de welzijnsstichting van R.

Ook gaat de recherche ervan uit dat R. bij zijn subsidiefraude indirecte steun heeft gekregen van de voormalig directeur jeugdzaken van Den Haag, F. de Jong, nu directeur onderwijs van de gemeente. R. fraudeerde voornamelijk door buitenlandse privé-reizen met welzijnssubsidies te bekostigen; De Jong nam eerder aan enkele van deze reizen deel. Het is de recherche gebleken dat R. en De Jong nog altijd frequent persoonlijk contact onderhouden, ondanks beider ontkenningen.

Uit het onderzoek concludeert de recherche dat R. alleen al over de laatste drie jaar een bedrag van ten minste 350.000 gulden subsidie heeft verduisterd door er reizen naar onder meer de Verenigde Staten, Canada, Honkong en Australië mee te betalen. Dat geld was door de gemeente beschikbaar gesteld voor sociaal-cultureel werk.

De recherche heeft ook bewijzen van subsidiefraude gevonden tegen verscheidene naaste medewerkers van R., alsook tegen enige bestuursleden van de SHS. Vooralsnog richt het onderzoek zich echter op de relaties van R. met de hogere bestuurlijke echelons van de gemeente. De politie kondigde vanochtend in een officiële verklaring aan dat men verwacht de komende weken meer arrestaties in deze zaak te verrichten.

R. meldde zich vanmorgen om half tien voor verhoor op het hoofdkantoor van de Haagse politie meldde en werd onmiddellijk gearresteerd.

Pag.3:

R. misleidde alle controle

R. blijkt zijn subsidiefraude jarenlang buiten de controlerende gemeentelijke instanties te hebben gehouden door de oprichting van talloze "lege' stichtingen. Formeel had R.'s SHS daarmee geen enkele band, maar feitelijk werden de penningen van deze stichtingen ten kantore van de SHS beheerd. Via een netwerk van in totaal 140 bankrekeningen stelde hij de gelden voor zijn buitenlandse reizen vrij, aldus goed ingelichte bronnen bij de Haagse politie.

Het recherche-onderzoek tegen R. werd mei vorig jaar gestart nadat de gemeente aangifte van subsidiefraude deed. Zij baseerde zich daarbij op een publicatie in deze krant. De gemeente Den Haag streeft er overigens naar de centrale positie van R.'s stichting in het stedelijk sociaal-cultureel te doen verdwijnen. Zij wil de komende jaren subsidies in deze sector nog slechts op decentraal niveau verstrekken. Daarmee wordt de SHS feitelijk overbodig.