Joegoslavië

Het artikel van Elsbeth Etty en Peter Michielsen (NRC Handelsblad, 31 december) is ongetwijfeld goed bedoeld en waarschijnlijk genspireerd door de kerstsfeer, maar het deugt niet.

Ten eerste is de analyse fout. Er wordt gesuggereerd dat beide partijen dat wil zeggen Kroatië en Servië in gelijke mate schuld hebben aan de afschuwelijke oorlog, terwijl toch duidelijk is dat er sprake is van Servische agressie tegen een ander land: Kroatië. Daarbij schuwt Servië geen enkele strijdmethode die tot het beoogde doel kan leiden, dat is de totale vernietiging van Kroatië. Er is hier een mini-operatie Barbarossa aan de gang, onder de sinistere regie van de Servische dictator Milosevic.

Ten tweede is de conclusie fout: een pleidooi voor een Europese vredesactie van verontruste burgers, die de strijdende partijen (sic!.) duidelijk maakt dat er in Europa geen plaats meer is voor oorlogen. Naar mijn mening dient er gewapend te worden opgetreden tegen Servië. Voor de hand liggen acties in de lucht en op zee, waardoor alle "Joegoslavische' vliegtuigen en oorlogsschepen worden vernietigd. Wellicht is het dreigen met deze actie al voldoende om de agressie te stoppen. Dat deze gestopt moet worden, daarover zijn we het waarschijnlijk allen eens. Hoe eerder, hoe beter, voordat de hele Balkan in brand staat. Daar gaat het heen als er niet duidelijk wordt gemaakt dat de Servische agressie gestaakt moet worden.