Hoogovens: prijsdaling aluminium is desastreus

ROTTERDAM, 6 JAN. De wereldmarktprijs voor aluminium is tot een desastreus laag niveau gedaald doordat de voormalige Sovjet-Unie enorme hoeveelheden ruw aluminum tegen dumpprijzen naar de Westeuropese landen exporteert.

Dit zei ir. O.H.A. van Royen, voorzitter van de raad van bestuur van Hoogovens, vanochtend in zijn Nieuwjaarsrede. De verwachting die hij begin vorig jaar uitsprak, dat 1991 een moeilijk jaar voor het bedrijf zou worden, is uitgekomen, zei Van Royen.

De Hoogovens-topman zei over het afgelopen jaar niettemin een “zeer bescheiden positief bedrijfsresultaat” te verwachten. Het nettoresultaat komt door voorzieningen voor reorganisaties negatief uit.

De koers van Hoogovens op de Amsterdamse effectenbeurs steeg vanmiddag na de nieuwjaarstoespraak. Vanmorgen stond de koers van Hoogovens (slot vrijdag: 42,30 gulden) enigszins onder druk, maar na de uitspraken van Van Royen steeg de koers 1,50 gulden. Analisten hadden slechter nieuws verwacht.

Vooral voor Hoogovens zijn de dumppraktijken van de voormalige Sovjet-Unie van belang. “Deze gevolgen van de ontwikkelingen in Oost-Europa zijn door het Westen zwaar onderschat”, zei de Hoogovens-topman. Door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is dat land politiek en maatschappelijk instabiel geworden en is de economische bedrijvigheid belangrijk gedaald. Behalve de aluminiumdumping doen zich problemen op de staalmarkt voor. De staalexport vanuit een aantal Oosteuropese landen richting Sovjet-Unie is weggevallen en deze landen oriënteren zich nu op de Westeuropese markt.

De neergaande conjuncturele ontwikkeling heeft volgens Van Royen duidelijk zijn effect gehad op Hoogovens. In hoeveelheden geproduceerd materiaal bleef de teruggang beperkt, maar de opbrengstprijzen daalden door het overaanbod sterker dan verwacht. Hoogovens slaagde erin de afzet ongeveer op hetzelfde peil te houden als in 1990. Dat lukte door extra orders voor halffabrikaten en een lichte stijging van de afzet van verpakkingsstaal en bekleed materiaal voor de auto-industrie.

Maar de divisie aluminium werd vooral in het tweede halfjaar geconfronteerd met een sterker dan verwachte vermindering van de marktvraag. Door het extreem lage prijsniveau, veroorzaakt door de Russische dumping, moest eind vorig jaar de produktie van de smelters in Delfzijl en Voerde met circa 10 procent worden verminderd. De overige divisies draaien volgens Van Royen conform de verwachtingen.