Hogere salarissen voor technische functies

ROTTERDAM, 6 JAN. De salarissen van directeuren zijn in het afgelopen jaar met zo'n 4,5 procent gestegen ten opzichte van 1990. Opvallend beter gewaardeerd werden in het afgelopen jaar technische functies en inkopers (tussen de 8 en 11 procent meer).

Dit blijkt uit de salarisenquête directie en hoger personeel, die Berenschot KPMG Klynveld Management Consultants heeft uitgevoerd onder 267 bedrijven.

Uit de gegevens blijkt dat een lid van de raad van bestuur gemiddeld 394.000 gulden verdient, afgezien van de vaste kostenvergoeding à raison van 7.000 gulden en een bedrijfsauto met een catalogusprijs van 80.000 gulden.

In de bovenste regionen (10 procent van de onderzochte bedrijven) rijdt een lid van de raad van bestuur in een wat royalere wagen van minstens 120.500 gulden en incasseert hij een salaris van meer dan 585.000 gulden, nog afgezien van minimaal 12.000 gulden aan vaste onkostenvergoedingen.

Voordat het zover is moet de periode van de aanvangssalarissen overbrugd worden: een afgestudeerd econoom begint bijvoorbeeld gemiddeld met 49.500 gulden, krijgt er dan tussen de 3000 à 5000 gulden per jaar bij en incasseert na vier jaar gemiddeld 65.100 gulden. Slechts enkele economen (10 procent) verdienen na vier jaar meer dan 80.000 gulden.

In de beginfase zijn de verschillen in salaris tussen de studierichtingen vrij gering. Alleen voor studenten informatica wordt soms een lucratieve uitzondering gemaakt. Tien procent van de ondervraagden kon beginnen met meer dan 85.000 gulden, maar het gemiddelde wijkt nauwelijks af van andere studierichtingen. Ook na vier jaar werkervaring verdient de gemiddelde informaticus maar een paar duizend gulden (68.350 gulden) meer dan een doorsnee-econoom.

Uit het onderzoek komen de MBA-ers - de Angelsaksische bedrijfskunde-titel - qua salaris als hekkesluiter uit de bus, tesamen met rechten-studenten. Onderzoeker drs.J.A.C. Koreman vermoedt dat de ondervraagden Nederlandse MBA-titels hebben en niet goed gehonoreerde buitenlandse titels van bijvoorbeeld Harvard. De MBA-ers beginnen gemiddeld op ongeveer 45.000 gulden en zitten na vier jaar op iets meer dan 60.000 gulden.

HBO-ers krijgen in het begin zo'n 3000 gulden minder dan academici. Na vier jaar is het verschil met academici opgelopen tot 10.000 gulden. MBO-ers verdienen aanzienlijk minder. Het verschil tussen MBO-ers en HBO-ers is groter dan tussen academici en HBO-ers: MBO-ers verdienen na vier jaar ruim 12.000 minder dan HBO-ers (40.000 gulden).