Groot Dictee (1)

Het bericht in NRC Handelsblad van 16 december over hèt dictee lezende, bleef ik even steken bij de stellige mededeling, dat in de zin “"Nee', denk je dan, "uw beider keus is niet de mijne' ” uw beider had moeten zijn: u beider.

Is de consequentie hiervan dan niet, dat we ook moeten zeggen: “Wij blijven bij wij beider keus”? Of: “Zij beider vader stierf een tragische dood”? Wie kan uitleggen, waarom het moest zijn u beider? Bovendien: als dan tegen de bedoeling van de maker van het dictee in de meeste deelnemers "uw' schreven, heeft dan aan het dicteren niet iets gemankeerd? Immers, hier is niet louter een spellingkwestie in het geding: de woorden uw en u moeten ook verschillend worden uitgesproken.