Goed woordje voor rovers Gorbatsjov

OOSTERWOLDE, 6 JAN. Burgemeester J.H. Lesterhuis van Ooststellingwerf heeft de directie van het wassenbeeldenmuseum Madame Tussaud in Amsterdam in een brief gevraagd af te zien van juridische stappen naar aanleiding van de ontvreemding van het beeld van Gorbatsjov op Tweede Kerstdag. Het beeld werd bij wijze van stunt meegenomen door leden van de oudejaarsclub Vesuvius uit Elsloo (Fr.). Ze wilden de wassen Gorbi benoemen tot burgemeester van de, volgens hen, samen te voegen gemeenten Oost- en Weststellingwerf.

In de brief gaat Lesterhuis uitgebreid in op de oudejaarstraditie die in de Ooststellingwerfse gemeenten in ere wordt gehouden. Hij legt uit dat één van de stelregels bij de grappen is dat niemand gedupeerd mag raken en dat er geen schade mag worden aangericht. Letterlijk schrijft hij: “Soms wordt wel eens vrijmoedig gebruik gemaakt van andermans eigendom, nimmer zal daarbij schade worden aangericht. (..) Ik hoop u (..) te hebben duidelijk gemaakt dat de ontvoering van Gorbatsjov een in de historie van Vesuvius passende ludieke actie is (..) die bij velen een glimlach op het gezicht heeft getoverd. Daarom hoop ik ook dat u zult afzien van juridische stappen richting Vesuvius”. De Friese commissaris van de koningin, H. Wiegel, had eerder al verklaard te willen bemiddelen tussen Vesuvius en het museum.

Niet bekend

Volgens woordvoerder H. Betten van Vesuvius is het beeld uiterst zorgvuldig behandeld. “Wij vinden het flauw van Madame Tussaud dat men zo weinig begrip toont voor deze grap. Nadat we het beeld meenamen hebben we het museum meteen een kaartje gestuurd waarin stond dat alles goed was met het beeld.” Volgens Betten speelt ook mee dat het "een groep Friezen' is die het beeld heeft ontvreemd. “Madame Tussaud voelt zich in zijn kruis getast omdat het om een stel jongens uit Friesland gaat. Als het een studentenvereniging uit Amsterdam was geweest, was er veel minder heisa over gemaakt.”

Een woordvoerder van Madame Tussaud zegt in een reactie dat hij de ontvreemding als pure diefstal beschouwt. “Als je een Van Gogh steelt en hem een paar dagen ophangt in het café en hem daarna weer terugbrengt is het zeker ook een ludieke stunt. Deze diefstal kan tot meerdere diefstallen leiden.”