Conflict om uitspraken Bouterse

DEN HAAG-PARAMARIBO, 6 JAN. De Surinaamse minister Gilds (defensie) heeft gisteren in een vraaggesprek voor de AVRO-radio gezegd dat bevelhebber D. Bouterse moet worden ontslagen als deze bij zijn uitspraak blijft dat er geen vertrouwensbasis bestaat tussen het leger en de wettige regering.

Bouterse had dit vrijdag in een bijeenkomst met het leger gezegd, maar zijn uitspraken een dag later enigszins afgezwakt. Hij zei toen dat hij geen onrust had willen veroorzaken, maar zijn manschappen louter had willen informeren over de huidige situatie. Het leger wenst juist een goede samenwerking met de regering, aldus Bouterse.

Gilds heeft nu van de Surinaamse regering duidelijkheid geëist voordat hij op Bonaire overlegt met de Nederlandse minister van defensie Ter Beek over de plaats van het leger in Suriname. Gilds had zaterdag een persconferentie uitgeschreven om zijn standpunt nader te verklaren, maar om onbekende redenen is die niet doorgegaan.

Minister Ter Beek (defensie) heeft aan de vooravond van zijn besprekingen met zijn ambtgenoot Gilds gisteren op Schiphol gezegd dat de Surinaamse strijdkrachten onderworpen moeten blijven aan het democratische gezag. Het is belangrijk dat Suriname een democratische rechtsstaat is en blijft, aldus Ter Beek.

De Surinaamse regering wil het leger verkleinen en de opleiding aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, nu de democratische rechtsstaat in het land is hersteld. Ter Beek zei op Schiphol dat Nederland bereid is militaire deskundigen te stationeren op de ambassade in Paramaribo om de regering bij te staan. Op Bonaire wordt bepaald hoe groot die missie wordt en welke taak zij precies krijgt. De leiding van het Surinaamse leger wil betrokken worden bij de besprekingen, maar noch Den Haag noch Paramaribo voelt daarvoor.