Ziekenfondsen boos over snelle toelating van nieuwe concurrent

ARNHEM, 4 JAN. De Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars (VNZ) heeft gisteren boos gereageerd op de officiële toelating van het ziekenfonds Medi-Zorg door staatssecretaris Simons van Volksgezondheid. Medi-Zorg is onderdeel van de particuliere verzekeraar Ohra.

Met de toelating van Medi-Zorg tot de kring van ziekenfondsen vreest algemeen directeur N. de Jong van VNZ chaos bij de uitvoering van de sociale ziektekostenverzekering. “Simons kan ons stelsel niet van de ene op de andere dag veranderen. Zo'n overgang moet beheerst verlopen. Er bestaat nu de reeële kans dat de ziekenfondsen proberen goede zieltjes (jonge, gezonde verzekerden, red.) binnen te krijgen. Ze zullen zich meer met de concurrentie dan met de inhoud van de zorg bezighouden.”

In het kader van stelselwijzigingen is per 1 januari van dit jaar een wettelijke regeling in werking getreden die nieuwe ziekenfondsen toelaat. Daarnaast hebben de bestaande ziekenfondsen geen toestemming meer nodig als ze hun werkgebied willen wijzigen. Medi-Zorg is het eerste landelijk werkende ziekenfonds.

Het VNZ stelt nadrukkelijk dat ze zich niet tegen toenemende concurrentie verzet. De Jong: “Concurrentie is inherent aan het nieuwe stelsel. Alleen zijn de ziekenfondsen er nog niet aan toe. Tot voor kort was het de fondsen zelfs verboden elkaar te beconcurreren.” De VNZ stelt voor 1992 als overgangsjaar te gebruiken en het stelsel per 1 januari 1993 open te stellen voor andere ziekenfondsen.

Bij de particuliere verzekeraar Ohra zegt directeur T.J.M. Roos de reactie van de VNZ niet helemaal te begrijpen. “De staatssecretaris heeft ons officieel toegelaten, dus daar vertrouw ik op. Natuurlijk neemt de concurrentie toe. Voortaan kan men kiezen uit een regionaal en een landelijk ziekenfonds.”

Met Medi-Zorg wil Ohra de klanten een volledig pakket bieden. Directeur Roos zegt het ziekenfonds niet te beschouwen als een bodemloze put. “Het systeem kan goed werken. Als iemand bijvoorbeeld part-time gaat werken, komt hij bij ons in het ziekenfonds. En als hij stopt met werken, schrijven we hem zo over naar Ohra.” Al drie jaar geleden nam de particuliere verzekeraar het initiatief voor een ziekenfonds. Aanleiding was toen het verlies van 30.000 verzekerden als gevolg van de privatisering van de PTT.

In het verleden bracht de Ziekenfondsraad twee keer negatief advies uit over de toelating van Medi-Zorg als ziekenfonds, omdat de beheerskosten teveel zouden stijgen. Maar volgens staatssecretaris Simons gaat dit argument met het ingaan van de tweede fase van de stelselwijziging niet meer op. De meerkosten kunnen nu via de nomimale premie bij de verzekerden in rekening worden gebracht. Directeur De Jong van de VNZ zegt dan ook een nominale premie-oorlog niet uit te sluiten.

Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, heeft de staatssecretaris wel als voorwaarde gesteld dat Medi-Zorg niet over meer financiële reserves mag beschikken dan andere ziekenfondsen. Het budget voor de beheerskosten voor dit jaar heeft de Ziekenfondsraad overigens al in november 1991 verdeeld. Ohra wil nu alsnog proberen een deel van dit budget voor Medi-Zorg veilig te stellen.