Teleurstellend halfjaar Van Besouw

Tapijt- en kunststoffenfabrikant Koninklijke Van Besouw in Goirle meldt in zijn nieuwjaarsboodschap dat de ontwikkelingen in het tweede halfjaar “teleurstellend” zijn verlopen. “De directie houdt er thans rekening mee dat de netto winst over geheel 1991 belangrijk is achtergebleven bij de na afloop van het eerste halfjaar uitgesproken verwachting”, aldus het bedrijf.

In augustus meldde Van Besouw een acht procent hogere halfjaarwinst van 0,9 miljoen gulden. Verwacht werd toen dat over geheel 1991 een ongeveer conforme winstgroei zou worden gerealiseerd. Over heel 1990 werd een winst geboekt van 0,8 miljoen gulden

In het nieuwjaarsbericht worden geen mededelingen gedaan over de hoogte van het resultaat over 1991. Wel wordt gemeld dat de omzetontwikkeling in met name de tapijtsector in de laatste maanden sterk achterbleef bij de verwachtingen. De resultaten op het gebied van kunststoffen waren wel volgens de prognose.

Van Besouw zegt optimistisch te zijn over de tapijtafzet in 1992, mede op grond van de extra inspanningen die vorig jaar zijn gedaan ten aanzien van produktontwikkeling op het gebied van hoogwaardige karpetten en vliegtuigtapijt. Van dit laatste produkt hadden eind vorig jaar de eerste leveringen plaats, aldus Van Besouw. In de sector kunststoffen verwacht het bedrijf dat de in 1991 gerealiseerde groei zich dit jaar zal voortzetten.