Stichting betaalt onderhoud 1.000 woningen Bijlmer

AMSTERDAM, 4 JAN. Woningstichting Patrimonium wil de noodlijdende woningcorporatie Nieuw Amsterdam helpen door ruim duizend woningen in de Bijlmermeer te "adopteren'.

De stichting heeft Nieuw Amsterdam ruim vijf miljoen gulden aan steun toegezegd om gedurende vijf jaar de onderhoudskosten van de woningen te betalen. Patrimonium-directeur H. Möllenkamp: “De problemen moeten worden opgelost, anders verpreiden ze zich straks over heel Amsterdam.” Van de dertien woningcorporaties in Amsterdam zouden er volgens Möllenkamp drie een soortgelijke actie overwegen. De Bijlmer telt in totaal 13.000 woningen, die alle worden beheerd door Nieuw Amsterdam. Deze woningcorporatie kampt met een tekort van ruim honderd miljoen gulden. Saneringsplannen van de gemeente voor de Bijlmer vergen een investering van 750 miljoen gulden. Een deel van de woningen wordt daarbij mogelijk gesloopt. De gemeente wil een kwart miljard bijdragen, maar staatssecretaris Heerma van volkshuisvesting liet in december weten dat het rijk geen geld in de sanering zal steken. De hoop van Nieuw Amsterdam is nu gevestigd op het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, dat door Heerma is opgericht om te helpen bij de sanering van noodlijdende corporaties.