Schaefer begint lijst tegen stadsdeelraad in centrum Amsterdam

AMSTERDAM, 4 JAN. Voor de tweede maal binnen een half jaar heeft het voormalige PvdA-kamerlid Jan Schaefer aangekondigd een politieke beweging op te richten. Zijn zogeheten referendumlijst "Amsterdam Blijft' heeft slechts één programmapunt: opheffing van de deelraad voor de binnenstad, wanneer die in 1994 of 1995 wordt ingesteld. In oktober vorig jaar nam Schaefer het initiatief tot een "brede linkse beweging' om de politiek dichter bij het volk te brengen.

Schaefer: “De bewoners zijn tegen een deelraad voor de binnenstad, dus halen we bij de verkiezingen een gigantische meerderheid. Nadat de deelraad is genstalleerd, dienen we een motie in waarin we al onze bevoegdheden weer overdragen aan de gemeente Amsterdam. Voor dat ene uur vergaderen hoeft de gemeente ons niets te betalen. "Amsterdam Blijft' zal de geschiedenis ingaan als de partij die het snelst haar gehele programma verwezenlijkte. En juridisch is er geen speld tussen te krijgen.”

Schaefer zegt dat hem al is aangeboden om gedurende een uur gratis een ruimte te huren, waar de door "Amsterdam Blijft' gedomineerde deelraad zijn politieke zelfmoord kan voltrekken. Hij zou de steun hebben van een groep prominente binnenstadbewoners, maar weigert namen te noemen. De plannen voor "Amsterdam Blijft' zijn volgens Schaefer in de eerste plaats bedoeld als waarschuwing voor de Amsterdamse gemeenteraad: “Aan de instelling van een nieuwe deelraad gaan grote investeringen vooraf. Misschien denken ze iets langer na, nu ze van dit plan weten.”

Schaefer vindt dat de gemeente een referendum over de deelraad binnenstad moet uitschrijven en hekelt de houding van de PvdA. “Toen ik nog politiek actief was binnen de Amsterdamse PvdA, was de partij nog tegen een deelraad voor de binnenstad. Toen waren we ook nog twee keer zo groot.” Schaefer heeft inmiddels ook zijn twijfels over het functioneren van deelraden in het algemeen: “Je hebt nu in Amsterdam zestien stadhuisjes, die allemaal bergen papier produceren. Stadsdelen hebben de bureaucratie in de hand gewerkt, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest.”