Robeco Groep had goed 1991

Dankzij stijging van de aandelenkoersen in de eerste maanden van het jaar en daling van de rentestanden in de meeste landen, heeft 1991 voor de fondsen van de Robeco Groep goede resultaten opgeleverd.

Het aandelenfonds Rolinco spande daarbij de kroon met een totaal beleggingsresultaat van 19,6 procent op het belegde vermogen. Robeco geeft hierbij ter vergelijking de wereldaandelenindex van Morgan Stanley Capital International, die een totaal beleggingsresultaat liet zien van 16 procent. Het totale door Robeco beheerde vermogen is vorig jaar gestegen van 38,7 miljard gulden tot 41,9 miljard gulden.

Het eveneens internationaal beleggende Robeco behaalde een resultaat van 11,2 procent. Het aantal uitstaande aandelen van zowel Robeco als Rolinco daalde. De omvang van Rolinco steeg van 4,8 miljard gulden naar 5,3 miljard gulden, terwijl die van Robeco nagenoeg gelijk bleef op 9,5 miljard gulden.

Het beleggingsresultaat van het obligatiefonds Rorento bedroeg 15,6 procent. Het resultaat van de Nederlandse obligatiemarkt volgens de J.P. Morgan-index was 11,4 procent. Het vermogen van Rorento groeide vorig jaar van 5 miljard gulden naar 5,3 miljard gulden.

Het totale beleggingsresultaat van het onroerend-goedfonds Rodamco, berekend op basis van de koersontwikkeling in 1991, bedroeg 12,8 procent. Op basis van de intrinsieke waarde heeft Rodamco nu een omvang van 7,3 miljard gulden.

De omvang van Roparco (sparen) bleef nagenoeg gelijk met 4,9 miljard gulden. Rotrusco, de vermogensbeheermaatschappij van Robeco, maakte een flinke groei door. Het beheerde vermogen ging van 4,5 miljard gulden naar 5,5 miljard gulden. De samen met Rabo opgerichte vermogensbeheermaatschappij Holland Capital Management passeerde vorig jaar de grens van 500 miljoen gulden.