Peter Green: Alexander of Macedon, 356-323 B.C. A ...

Peter Green: Alexander of Macedon, 356-323 B.C. A Historical Biography 617 blz., University of California Press 1991 (herdruk van Alexander the Great, 1974 rev. ed. van 1970), f 54,50

John Ardagh: Germany and the Germans. 598 blz., Penguin (Hamish Hamilton 1987) herziene versie, f 33,-

François Kersaudy: Norway. 1940. 272 blz., geïll., Arrow Books 91 (Tallandier 1987, Collins 1990), f 30,90

Ronald Reagan: An American Life. 748 blz., geïll., Arrow Books 1991 (Hutchinson 1990), f 33,45

John Bowlby: Charles Darwin. A New Biography 513 blz., geïll., Pimlico 1991 (Hutchinson 1990), f 46,10

William Lowther: Arms and the Man. Dr Gerald Bull, Iraq and the Supergun 335 blz., Seal Books 1991 (Macmillan 1991), f 22,45

Peter Green: Alexander of Macedon, 356-323 B.C. A Historical Biography 617 blz., University of California Press 1991 (herdruk van Alexander the Great, 1974 rev. ed. van 1970), f 54,50

De Amerikaanse herdruk van de beroemde en enigszins omstreden biografie van Alexander de Grote door de Britse oud-historicus en veelschrijver Peter Green. De nadruk in deze "verhalend' geschreven levensschets ligt naast de militaire genialiteit van Alexander ook op diens beperkingen, bloeddorst en zoektocht naar persoonlijke glorie. Toch klinkt een onmiskenbaar ontzag door voor Alexanders koppige onverzettelijkheid zijn leven te wijden aan oorlog en verovering en daarvoor ""te waden door rivieren van bloed en continenten te verkrachten'. BB.

John Ardagh: Germany and the Germans. 598 blz., Penguin (Hamish Hamilton 1987) herziene versie, f 33,-

""In het German-Today-genre is een nieuw boek verschenen. De auteur John Ardagh is met dit genre vertrouwd - eerder schreef hij France in the 1980s - en hij weet wat zijn publiek vraagt. Ardagh verkent onder meer de klasseverschillen in de Bondsrepubliek. [...] Het hoofdstuk over Duitse universiteiten geeft een helder overzicht over de betrekkelijke malaise die er op het ogenblik heerst, maar als hij de literatuur behandelt wordt het wel erg plichtmatig.[...] Toch een aardig boek met alle gebreken van het Today-genre - en wordt dus per definitie vervolgd.' Ben Knapen in de Boekenbijlage van 4-4-1987.

François Kersaudy: Norway. 1940. 272 blz., geïll., Arrow Books 91 (Tallandier 1987, Collins 1990), f 30,90

Op 9 april 1940 viel Duitsland bij verrassing Noorwegen aan. Het Engelse Narvikseskader op weg naar Narvik om daar mijnen te leggen, veronderstelde dat de Duitsers naar de Atlantische Oceaan wilden uitbreken en trok zich terug. Mede daardoor werd de Duitse aanval een succes. Pas op de dag van de aanval mobiliseerde het zwakke Noorse leger. Met behulp van Engelsen, Fransen en Polen hielden ze de strijd tot 10 juni vol. ""De belangrijkste kritiek op Kersaudy is zijn onderbelichting van de Duitse kant. Daarentegen laat hij duidelijk zien hoe het Engelse oorlogskabinet en legerleiding een noodgedwongen bondgenoot (Noorwegen) behandelden: arrogant en argwanend. Voor Kersaudy is deze campagne een donkere bladzijde in de Engelse krijgsgeschiedenis die men maar het liefst zo snel mogelijk moet vergeten.'

Ben Hummel in NrcHdb 17-3-1990

Ronald Reagan: An American Life. 748 blz., geïll., Arrow Books 1991 (Hutchinson 1990), f 33,45

""Deze memoires onthullen niets en voegen niets toe aan wat al bekend was. Het boek bevestigt het beeld van een president zonder diepere gedachten. Ronald Reagan heeft een familie-album geschreven waarin hij zijn bijnaam als "teflon-president' eer aandoet. Alles is oppervlakkig, niets beklijft. Aan het eind van de meer dan 700 bladzijden van An American Life staat de lezer met lege handen.' Bert Kreemers, Boekenbijvoegsel 12-1-1991

John Bowlby: Charles Darwin. A New Biography 513 blz., geïll., Pimlico 1991 (Hutchinson 1990), f 46,10

""Er zijn al zo'n tiental betrouwbare biografieën over Darwin verschenen. Deze nieuwe biografie is dus eigenlijk overbodig, maar boeit van de eerste tot de laatste bladzijde om twee redenenen: Bowlby is geen bioloog en waagt zich ook niet op het gladde ijs van een uitvoerige bespreking van de evolutie theorie en alle eventuele bezwaren daartegen, zodat hij veel ruimte overhoudt om het persoonlijke leven van Darwin te beschrijven.

Ten tweede is Bowlby een kinderpsychiater met uitgesproken theorieen over de effecten die traumatische ervaringen in de vroegste jeugd hebben op het latere leven. [...] Hij gelooft dat Darwin zijn leven lang ziekelijk is geweest omdat hij als klein kind zijn moeder verloor. [...] Ik geloof niet dat je uit één zo'n geval als dat van Darwin zulke vergaande conclusies kunt trekken als Bowlby doet. Bovendien: als Darwin echt zo ziekelijk was, is het bijna niet te begrijpen dat hij zo ongelofelijk veel gepresteerd heeft, en in gezegende ouderdom stierf.' Maarten 't Hart, Boekenbijvoegsel 9-3-91

William Lowther: Arms and the Man. Dr Gerald Bull, Iraq and the Supergun 335 blz., Seal Books 1991 (Macmillan 1991), f 22,45

Gerald Vincent Bull werd in Canada geboren in 1928. Omdat hij voor een medicijnenstudie te jong was, ging hij in Toronto luchtvaartkunde studeren. Het was de tijd van de koude oorlog en hij rolde als vanzelf in de wapentechnologie. De geestelijk vader van het superkanon Baby Babylon werd in 1990 in België door vijf kogels in achterhoofd en nek - vermoedelijk door de Mossad - vermoord. ""Bull werkte onvermoeibaar naar zijn eigen ondergang toe. Dat beeld dringt zich op uit deze fascinerende biografie. [...] Het is een thriller, extra pikant om dat het Waar Gebeurd Is.' Carolien Roelants, Boekenbijvoegsel 12-10-91.