Ogem-top betaalt niet na wanbeleid

ROTTERDAM, 4 JAN. De voormalige bestuurders van het failliete Ogem-concern zullen niet of nauwelijks hoofdelijk voor hun wanbeleid hoeven te betalen. Dat blijkt uit uitlatingen van de curatoren tegenover deze krant.

Begin volgende maand komen de curatoren met de definitieve afrekening van de geruchtmakende ondergang van het bedrijvenconglomeraat Ogem in 1980. De curatoren, prof.mr.drs. H.P.J. Ophof en mr. D.A. Slagter, leggen de laatste hand aan schikkingen met de betrokken banken en bestuurders.

Kern daarvan is dat de banken alsnog enkele tientallen miljoenen guldens aan de crediteuren (leveranciers en fiscus) zullen betalen en dat de oud-bestuurders niet of nauwelijks zullen hoeven te boeten. “Het bedrag voor de bestuursaansprakelijkheid is peanuts vergeleken met het bedrag dat de banken aan de boedel zullen uitkeren”, zegt dr. L. Koopmans, die als president-directeur van de gezonde Ogem-bedrijven in TBI Holdings bij de afwikkeling van het Ogem-faillissement is betrokken.

In juridische procedures bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof en bij de Hoge Raad kwam eerder vast te staan dat zowel de banken als het Ogem-bestuur zich schuldig hadden gemaakt aan wanbeleid. Maar curator mr. Ophof zegt dat tegen Ogem-bestuurders niet verder zal worden geprocedeerd. “Het aantonen van aansprakelijkheid is buitengewoon complex”, aldus Ophof. Bovendien zijn de meeste feiten inmiddels verjaard.