Noodgebouw voor meisjesinternaat

ALMELO, 4 JAN. De in het meisjesinternaat "Huize Alexandra' in Alemelo geplaatste pupillen zullen vanaf 6 januari onderwijs krijgen in een noodgebouw op het terrein van de inrichting.

Dat hebben de staatssecretarissen Kosto (justitie) en Wallage (onderwijs en wetenschappen) gisteren besloten. De maatregel is getroffen omdat de besturen van "Huize Alexandra' en de Hollander Graven-school - de stichting De Goede Herder en de stichting St. Monica - geen oplossing konden vinden voor de problemen die zijn gerezen tussen de school en het internaat. Tussen beide instanties bestaat al jaren een ernstig verschil van mening over de gewenste aanpak van de pupillen. In "Huize Alexandra' verblijven 25 zeer moeilijk opvoedbare meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die daar door de kinderrechter zijn geplaatst. De directie van de inrichting is voorstander van een zeer gesloten behandeling, terwijl de Hollander Graven-school de leerlingen juist meer in contact met de buitenwereld wil brengen. Toen de school weigerde haar aanpak te veranderen, trok de directie van "Huize Alexandra' in november haar leerlingen terug van de school.