Nederland blijft belangrijk kaasland

Nederlanders aten in 1991 gezamenlijk 202 miljoen kilo kaas, wat neerkomt op bijna 13,5 kilo kaas per persoon per jaar.

Toch bleef er genoeg over om de ranglijst van kaasexporterende landen te blijven aanvoeren. Dat blijkt uit jaarcijfers van het Nederlands produktschap voor de zuivel, die gisteren werden bekendgemaakt. Nederland exporteerde 468 miljoen kilo kaas, waardoor dit jaar de "mijlpaal' van 600 miljoen kilo kaas voor het eerst werd doorbroken. In 1984 werd de grens van 500 miljoen ton gebroken. De exportinkomsten bedroegen ongeveer 3 miljard gulden.

Nederland beschikte in 1991 over 1.852.000 melkkoeien. De sector consumptiemelk ondervond meer buitenlandse concurrentie. De totale afzet van melk vertoonde een lichte daling tot 1690 miljoen kilo, in 1990 was dat nog 1700 miljoen kilo. De binnelandse consumptie steeg licht tot 132,2 kilo per persoon, tegen 131,3 kilo 1n 1990. Een kilo melk is ongeveer een liter. De gemiddelde jaarlijkse melkproduktie per koe steeg tot boven de 7000 kilo, het gemiddeld aantal koeien per melkveehouderij tot 41. De produktie van melkpoeder herstelde zich dankzij de voeselhulp aan de (vroegere) Sovjet-Unie en goede orders uit enkele ontwikkelingslanden.

De werkgelegenheid in de zuivelindustrie daalde met in circa 2000 arbeidsplaatsen.