Israel trekt zich van kritiek VS niets aan

TEL AVIV, 4 JAN. Israel legt de Amerikaanse kritiek op het besluit twaalf Palestijnse activisten het land uit te zetten naast zich neer. De PLO heeft gisteravond over deze zaak een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gevraagd.

Tijdens een vraaggesprek op de Israelische televisie zei de minister van defensie Moshe Arens gisteravond dat Israel niet voor Amerikaanse druk zal zwichten om op het genomen besluit van donderdag terug te komen. Volgens hem is uitwijzing een van de effectiefste strijdmiddelen tegen Palestijnse terreur.

Indien de Palestijnse delegatie uit de bezette gebieden er uit protest tegen de voorgenomen uitwijzing bij blijft de vredesbesprekingen in Washington te boycotten, is dat volgens Arens een bewijs dat de Palestijnen geen belang hechten aan vrede en niet tegen terreur zijn.

Premier Yitzhak Shamir zei gisteravond in een vraaggesprek dat Israel ongeacht het besluit van de Palestijnen een delegatie naar de voor 7 januari vastgestelde vredesbesprekingen in Washington zal sturen. Shamir zei dat de Amerikanen in geval van terreur naar scherpere middelen dan uitwijzing zouden grijpen, bij voorbeeld het bombarderen van terroristische hoofdkwartieren.

Volgens hem is er geen enkel verband tussen het uitwijzingsbesluit en het vredesproces. “Vredesoverleg moet leiden tot het einde van terreur. Als er wordt gemoord, moet tegen de moordenaars worden opgetreden”, zei Shamir.

Israel heeft naar zijn zeggen uitsluitend gereageerd op Palestijnse terreur tegen joden. Luitenant-kolonel Freddy Sach, de onder-coördinator voor de bezette gebieden is van mening dat de uitwijzing een positieve invloed op het vredesproces kan hebben omdat het op de lange termijn tot vermindering van de terreur zal leiden. Om die reden zouden de Palestijnen die voor vrede zijn het Israelische besluit moeten steunen om Palestijnse activisten die de hand in terreur hebben uit te wijzen.

Volgens de Israelische televisie zullen de twaalf Palestijnen die de aanzegging hebben gekregen dat ze zullen worden gedeporteerd, dit besluit langs legale weg bestrijden. Dat betekent dat na de te verwachten verwerping van hun beroep bij de militaire instanties het Hooggerechtshof in hun zaak een uitspraak zal doen.

Pag 5:

Jordanië wel naar de VS

In verreweg de meeste gevallen zwicht het Hooggerechtshof voor de door het leger naar voren gebrachte veiligheidsargumenten. Sedert het begin van de intifadah zijn rondom de zeventig Palestijnse activisten door Israel over de grens gezet.

Hoewel Jordanië het Israelische deportatiebesluit heeft veroordeeld, is in de Jordaanse hoofdstad Amman bekend gemaakt dat de Jordaanse delegatie ongeacht het door de Palestijnen te nemen besluit wel naar de voortzetting van de vredesbesprekingen in Washington zal gaan. Aangezien de Israelische delegatie ook in de Amerikaanse hoofdstad aanwezig zal zijn zou dit er toe kunnen leiden dat Israel en Jordanië zonder de Palestijnen het vredesoverleg voortzetten.

In ieder geval heeft koning Hussein van Jordanië de Palestijnen gisteren een duidelijk signaal gegeven dat hij zijn gedrag in het vredesproces niet door hen wil laten dicteren.

Tijdens de vorige vredesronde in Washington probeerde de Palestijnse delegatie zich los te wrikken uit de Jordaans-Palestijnse delegatie. Israel weigerde afzonderlijk vredesoverleg met de Palestijnse delegatie waardoor de vergaderzaal niet werd gehaald en het overleg stokte in de wandelgangen van het State Department. Israelische commentatoren wezen er toen al op dat dit harde Israelische standpunt de stilzwijgende instemming van Jordanië heeft dat evenals Israel niet warm loopt voor Palestijnse onafhankelijkheid.

Het Israelische besluit de twaalf Palestijnen uit de bezette gebieden uit te wijzen is onder deze omstandigheden een sterke zet in het diplomatieke schaakspel tegen de Palestijnen. Terwijl Israel koelbloedig Amerikaanse en andere kritiek incasseert moeten de Palestijnen deze Israelische pil slikken of volgens de Israelische kijk de verantwoordelijkheid nemen voor het missen van een vredeskans.