Groningen eist geld terug van recreatiebedrijf

GRONINGEN, 4 JAN. De gemeente Groningen zal maandag van recreatie-onderneming Het Verscholen Dorp onmiddellijke terugbetaling van 6,9 miljoen gulden eisen. Dit heeft advocaat mr. J. Visser van de gemeente gisteren aangekondigd.

Het Verscholen Dorp kreeg in 1990 een hypotheek van 6,3 miljoen van de in opspraak geraakte Groningse Gemeentelijke Kredietbank (GKB) voor de bouw van 70 vakantiebungalows in het park "Het Tonselse Dorp' tussen Ermelo en Harderwijk. Tot op heden is er volgens Visser niets afgelost.

Vermeerderd met de betalingsachterstand is het bedrag opgelopen tot 6,9 miljoen gulden. “We willen nu in één keer het volledige bedrag terug, omdat er tot nog toe geen afbetaling is gedaan”, aldus Visser. De bouw van het bungalowpark ligt stil, omdat er geen geld is om de aannemers te betalen. Tien van de zeventig bungalows zijn afgebouwd.

Visser sluit niet uit dat de gemeente of de hoofdaannemer Mebouw in Nunspeet binnenkort het faillissement aanvraagt van Het Verscholen Dorp. In totaal leende de GKB 9,8 miljoen aan Het Verscholen Dorp, waaronder 3,5 miljoen voor het inmiddels afgebouwde bungalowpark met dezelfde naam. Ook daarop heeft de recreatie-onderneming een betalingsachterstand, al is op deze lening wel afgelost.

Het Groningse college van B en W weigerde vorige week een nieuw krediet van 2,5 miljoen aan Het Verscholen Dorp voor de afbouw van "Het Tonselse Dorp'. Als reden werd genoemd twijfel over terugbetaling door de recreatie-onderneming en over rendabele exploitatie van het bungalowpark. In de ogen van Visser is er sprake van “een ingewikkeld geheel”. “Het gaat half om half om dezelfde partners die verschillende kredieten hebben gekregen. Een faillisement van de één heeft ook consequenties voor andere projecten.”

De gemeente heeft inmiddels beslag laten leggen op "Het Tonselse Dorp'. Een bewakingsdient houdt het bouwproject dag en nacht in de gaten. Dit gebeurt volgens Visser als voorzorgsmaatregel om afbraak te voorkomen.

Zaakwaarnemer J.C. Lammers van Het Verscholen Dorp zegt dat hij een “keiharde toezegging” van de in december geschorste directeur van de GKB heeft gekregen dat een aanvullend bouwkrediet van 2,5 miljoen verstrekt zou worden. “Dat hebben we zwart op wit en het is niet correct dat het college dat nu teruggedraaid heeft. Het bedrag van 2,5 miljoen is al voor de aanvang van de bouw in maart vorig jaar toegezegd.” Het bungalowpark kan volgens Lammers voor 2,5 miljoen afgebouwd worden. “We hebben geen andere financiers nodig. We zijn de begroting met geen gulden te boven gegaan.”

Lammers verzekert dat het recreatiepark levensvatbaar is. “Er is wel degelijk vraag naar deze vakantiebungalows. Vorig jaar hadden we een bezetting van 80 procent in park "Het Verscholen Dorp' en ik kan u verzekeren dat uit onderzoek is gebleken dat de bezetting in het park "Het Tonselse Dorp' 70 à 80 procent zal zijn.”