Foto: SOSUA - Werknemers van een zuivelfabriekje ...

Foto: SOSUA - Werknemers van een zuivelfabriekje in de Dominicaanse stad Sosua bezig met de kaasproduktie. De agrarische sector in de straDominicaanse Republiek biedt werk aan 37 procent van de bevolking, de bijdrage aan het bruto binnenlands produkt beloopt naar schattprocent. (Foto Theo van Pelt)