Foto: CALLANTSOOG - Stuifgaten in de duinen ten ...

Foto: CALLANTSOOG - Stuifgaten in de duinen ten noorden van Callantsoog zijn gisteren opgevuld met oude kerstbomen.

De aanwezigheid van de bomen onder het duinzand moet het achterland beter beschermen tegen wind en water. De kerstbomen werden gisteren door leden van milieuvereniging Zijpe in kustplaatsen in de omgeving ingezameld. Het plaatsen van kerstbomen in stuifgaten is een initiatief van J. Vos, consulent van de Stichting Duinbehoud in Leiden. Vos meent dat in plaats van rietmatten en takken net zo goed kerstbomen kunnen worden gebruikt als wering in de duinen. “Uit milieu-overwegingen is het zonde kerstbomen na de jaarwisseling worden versnipperd of verbrand.” Volgens Vos, inwoner van Callantsoog, zijn de duinen bij zijn woonplaats sinds 1945 verwaarloosd. “We moeten in Callantsoog droge voeten houden. De duinen vergaan onnoemelijk hard.” Volgens Vos zou zijn idee ook op andere plaatsen in het kustgebied kunnen worden toegepast. Het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier hield gisteren toezicht bij het opvullen van de stuifgaten met de kerstbomen. Het hoogheemraadschap is overigens geen voorstander van het gebruik van dennebomen om verstuiving tegen te gaan. Het grootste bezwaar kleeft volgens districtshoofd H. Zondervan aan het brandgevaar dat de bomen met zich meebrengen. Uit eerdere proeven met het gebruik van dennebomen bleek dat de bomen meer dan eens door jongelui in brand werden gestoken. (Foto NRC Handelsblad- Chris de Jongh)