CRI opent afdelingen in vijf Nederlanse steden

ROTTERDAM, 4 JAN. In vijf Nederlandse steden is gisteren een Afdeling Recherche Informatie (ARI) opgericht. De ARI's opereren vanuit de hoofdbureaus van politie en vormen vooruitgeschoven posten van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) in Den Haag.

De ARI's zullen de plaatselijke politie ondersteuning verlenen bij het bestrijden van milieudelicten, valsemunterij, drugs- en wapenhandel, diefstal en geweld. Op elke van de vijf vooruitgeschoven CRI-posten zijn tien mensen werkzaam, onder wie twee register-accountants die zich zullen bezighouden met de bestrijding van computercriminaliteit, fraude en andere vermogensdelicten.

Een ARI kan op verzoek ook misdaadanalyses maken, met als doel verbanden tussen criminaliteitsgegevens op te sporen en inzichtelijk te maken voor politie en Justitie. Een andere taak van de ARI's is het bevorderen van de (inter)nationale uitwisseling van informatie. Via de ARI's kan de plaatselijke politie contact onderhouden met politiediensten in het buitenland.

De ARI's zijn gevestigd in Amsterdam, Rotterdam, Assen, Eindhoven en Enschede. De keuze van de laatste drie steden hangt volgens een woordvoerder van de CRI samen met de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit.

Tot de oprichting van de ARI's is volgens de CRI-woordvoerder besloten “omdat de fysieke afstand tussen Den Haag en de plaatselijke politiebureaus vaak te groot was”. Persoonlijk contact tussen de plaatselijke recherche en de CRI werkt zou sneller en veiliger werken. Tot nu toe moesten CRI-medewerkers altijd vanuit Den Haag naar de plaats van bestemming reizen. De medewerkers van de ARI's wonen in de stad waar hun afdeling is gevestigd “en hebben daarom meer oog voor hetgeen zich in hun regio afspeelt”.

De oprichting van de vijf ARI's vloeit voort uit een reorganisatie die de CRI in september 1991 doorvoerde en waarbij inmiddels ook vijf gespecialiseerde afdelingen op het CRI-hoofdkantoor in Den Haag zijn gevormd. Het totale aantal personeelsleden van de CRI komt daarmee op ongeveer 560.