Containeroverslag in Antwerpse haven 17 pct gestegen

De overslag van containers in de Antwerpse haven is met 17 procent gestegen. De totale overslag in Antwerpen is met enkele procenten gedaald tot circa 100 miljoen ton. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Antwerpse havenbedrijf. De definitieve cijfers worden over twee maanden bekend gemaakt.

De haven van Antwerpen is de tweede haven in de range Le Havre-Hamburg na Rotterdam. De totale overslag in de haven van Rotterdam bedroeg het afgelopen jaar 292,5 miljoen ton, een stijging van 1,6 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Door de ingebruikneming van een nieuwe containerterminal aan de oever van de Schelde steeg de overslag van containers fors tot 18,5 miljoen ton. Volgens een woordvoerder van de haven van Antwerpen werden het afgelopen jaar zes nieuwe containerlijnen aangetrokken.

Een andere produktgroep die steeg, was fruit. De overslag van fruit steeg met circa 17 procent tot ruim 1,6 miljoen ton. Ook de overslag van woudprodukten vertoonde een stijgende lijn. De daling van het totale tonnage was vooral te wijten aan de daling van de overslag van natte en droge bulkgoederen.

De overslag van goederen in de haven van Amsterdam is toegenomen met 2 procent van 31,2 miljoen tot 32 miljoen ton. Dit heeft Godfried C. van den Heuvel, directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam in zijn nieuwjaarsrede meegedeeld. Hij pleitte in zijn toespraak voor overlegplatform waaraan de vier grote vervoers- en transporcentra van Randstad, de twee zeehavengebieden Rotterdam en het Amsterdam- Noordzeekanaalgebied en de twee luchthavens Schiphol en Zestienhoven zouden moeten deelnemen. “Hierdoor kunnen de overheidsinvesteringen, planningen en planologische reserveringen in de Randstad, waar het gaat om miljarden guldens en kostbare grond, beter op elkaar afgestemd worden”, aldus Van den Heuvel.