"Bezoek van Lubbers aan Zuid-Afrika is prematuur'

AMSTERDAM, 4 JAN. “Premier Lubbers en minister Van den Broek gaan in feite in op de uitnodiging van een illegale regering.” Dit zegt F. van Aurich, woordvoerder van de Anti-Apartheidsbeweging Nederland, als reactie op het bericht dat beide bewindslieden volgende maand een officieel bezoek aan Zuid-Afrika brengen op uitnodiging van president De Klerk.

Van Aurich noemt het bezoek prematuur “nu de eerste stappen zijn gezet in de richting van een democratisch Zuid-Afrika, terwijl de huidige regering slechts één partij vertegenwoordigt, die tot op heden nooit via vrije verkiezingen de mening van de hele bevolking heeft gevraagd”. Volgens Van Aurich zouden Lubbers en Van den Broek pas naar Zuid-Afrika mogen gaan als er sprake is van een interimregering, waarin alle relevante partijen, waaronder het ANC van Nelson Mandela, ziting hebben.

Ook het Komitee Zuidelijk Afrika en de Werkgroep Kairos vinden dat de ministers met een officieel bezoek moeten wachten tot in Zuid-Afrika een regering is aangetreden die het vertrouwen van de verschillende politieke stromingen geniet. De twee apartheidsorganisaties betreuren dat Nederland “de banden wil aanhalen met de huidige blanke regering, die slechts een kleine minderheid van de Zuidafrikaanse bevolking vertegenwoordigt”.

In Zuid-Afrika heeft "Die Dietse Federatie' boos gereageerd op het voorgenomen bezoek. In een verklaring zegt deze uiterst rechtse groepering onder meer: “Na jare van uitgesproke vyandskap van die Nederlandse kabinet teen die Afrikanervolk, behoort persone soos die heer Lubbers niet welkom te wees nie.”