Belgische essay-prijs voor P. Claes

AMSTERDAM, 4 DEC. De Belgische staatsprijs voor essayistiek, een bedrag van 150.000 francs, gaat dit jaar naar de essayist, vertaler en dichter Paul Claes.

De 48-jarige Belg krijgt de onderscheiding voor Echo's echo's, een in 1988 bij De Bezige Bij verschenen bundel opstellen over literatuurtheorie. In dit boek schrijft Claes verschillende soorten teksten, het citaat, de parodie en de pastische, die gemeen hebben dat ze gebaseerd zijn op wat anderen schreven. Volgens Claes zijn dichters en vertellers altijd gedwongen andere dichters en vertellers te herhalen. Zouden ze dat niet doen, dan zouden ze onbegrijpelijk zijn. Net als de nymf Echo kunnen zij alleen de woorden van anderen weergalmen.

De Belgische Staatsprijs voor essaystiek wordt eens in de drie jaar uitgereikt en is bestemd voor het beste werk dat in de voorafgaande drie jaar verschenen is. In de tussenliggende twee jaar worden dichters en prozaschrijvers bekroond.