Zwolle naar rechter

FC Zwolle daagt de KNVB donderdag 9 januari voor de rechtbank in Utrecht.

De Zwolse eerste divionist meent dat de voetbalbond zich na het faillissement van het toenmalige PEC Zwolle ten onrechte een bedrag van 150.000 gulden heeft toegeëigend. Volgens FC Zwolle is gebleken dat de KNVB tijdens het faillissement tegenover de curator heeft gezwegen over de vordering van anderhalve ton. Na de opheffing van het bankroet eiste de bond de volle honderd procent van de schuld op. Alle andere crediteuren, waaronder de fiscus en bedrijfsvereniging, dienden met veel minder genoegen te nemen. Het bestuur van FC Zwolle zegt herhaaldelijk geprobeerd te hebben de KNVB te overtuigen van de in hun ogen onjuiste handelwijze. De voetbalclub zag geen andere oplossing meer dan gerechtelijke stappen te ondernemen. Voorzitter Sporre, die indertijd de reddingsoperatie leidde: “De KNVB zal zich als ieder ander dienen te houden aan de regels van het maatschappelijk verkeer. Deze geven een voetbalbond geen voorkeursbehandeling.”