Vietnamezen worden uitgezet

DEN HAAG, 3 JAN. Uitgeprocedeerde Vietnamese asielzoekers kunnen worden teruggestuurd naar Tsjechoslowakije. Staatssecretaris Kosto van justitie ziet geen aanleiding de verwijdering van de asielzoekers nog langer op te schorten. Er komt ook geen onderzoek naar de situatie van de uitgewezen Vietnamezen in Tsjechoslowakije.

Kosto heeft dit gisteren per brief laten weten aan het actiecomité Vietnamese asielzoekers. Volgens een woordvoerder van het ministerie zal de eerste uitzetting volgende week plaatshebben. Vorige week werden de uitzettingen stopgezet naar aanleiding van een gesprek tussen het comité en ambtenaren van het ministerie.

De Tsjechoslowaakse staatssecretaris van buitenlandse zaken, M. Palous, liet zaterdag nog weten dat zijn land zich niet verantwoordelijk voelt voor de uitgewezen Vietnamezen en dat zij niet in Tsjechoslowakije kunnen blijven. Een verzoek om opheldering van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken naar aanleiding van dergelijke uitlatingen door de minister van binnenlandse zaken en de Tsjechoslowaakse ambassadeur in Nederland is nog niet beantwoord.

Omdat de Vietnamezen hun arbeidscontract eenzijdig verbroken hebben kunnen zij volgens ir. E. Abbidova van het Tsjechoslowaakse ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid alleen terugkomen op een toeristenvisum, dat drie maanden geldig is. “De Nederlandse regering en de Vietnamese regering moeten het nu oplossen. Degenen die hun contracten hier hebben beëindigd moeten naar Vietnam.”

Tijdens het gesprek met Justitie pleitte het comité voor de instelling van een onafhankelijke commissie die onderzoek zou moeten doen naar de mensenrechtensituatie in zowel Tsjechoslowakije als Vietnam. Justitie weigerde op dit verzoek in te gaan.

In zijn brief schrijft Kosto dat hij “voortdurend door betrouwbare bronnen op de hoogte wordt gehouden van de situatie in Tsjechoslowakije. Mij is gebleken dat Tsjechoslowakije zich houdt aan de verplichtingen die zijn neergelegd in het Geneefse vluchtelingenverdrag van 1951. Derhalve is er geen beletsel om Vietnamezen wier verzoek om asiel is afgewezen, naar dat land terug te zenden”.

J. van Tilborg van het internationale netwerk van lokale initiatieven voor asielzoekers (Inlia) zei het te betreuren dat Kosto blijkens zijn brief geen aanleiding ziet voor een onderzoek ter plekke. Inlia zal nu mogelijk zelf een commissie naar Tsjechoslowakije sturen, aldus Van Tilborg.

Sinds vorig jaar zomer zijn ongeveer 300 Vietnamezen uit Tsjechoslowakije naar Nederland gekomen omdat zij zich in toenemende mate onveilig voelden. Met name vorig jaar kwam het regelmatig tot uitbarstingen van racistisch geweld jegens hen.