Van der Stoel voor VN naar Bagdad

DEN HAAG, 3 JAN. Oud-minister van buitenlandse zaken M. van der Stoel is gisteren naar Irak vertrokken om er namens de Verenigde Naties de naleving van de mensenrechten te onderzoeken.

Als speciale VN-rapporteur, waartoe hij vorig jaar juni werd benoemd, probeert hij vast te stellen in hoeverre de mensenrechten onder het regime van Saddam Hussein worden geschonden. Van der Stoel zal rapporteren over de periode na de Golfoorlog. Vorig jaar juni verklaarde Van der Stoel al in een tussentijds verslag aan de VN dat hij zich ernstige zorgen maakt over het lot van Iraakse burgers. Een groot aantal Irakezen is spoorloos verdwenen tijdens het neerslaan van de opstand tegen het regime van Saddam Hussein, kort na de beëindiging van de Golfoorlog. Voor zijn onderzoek beperkt Van der Stoel zich tot diegenen van wie de identiteit vaststaat. Uit het interim-rapport blijkt ook dat Saddam Hussein toegeeft dat in een aantal gevallen sprake is geweest van martelingen.