Surséance van betaling voor Docdata beëindigd

DEN BOSCH, 3 JAN. Doordat de rechterlijke bekrachtiging van het schuldeisersakkoord onherroepelijk was geworden, is de surséance van betaling voor Docdata 31 december beëindigd.

Dat heeft het beursgenoteerde high tech bedrijf gisteren meegedeeld. De Roermondse rechtbank verleende het uitstel van betaling half juli aan de toen nog in Venlo gevestigde en inmiddels naar Den Bosch verhuisde onderneming.

Nadat aandeelhouders Docdata in hun vergadering van 19 december unaniem akkoord waren gegaan met de voorstellen tot statutenwijziging, zijn 31 december de statuten gewijzigd en is het kapitaal door afstempeling verminderd van 10 gulden tot 1 gulden nominaal per aandeel. Ook is toen Optical Data Storage Company (ODSC) ingebracht tegen de uitgifte van 12 miljoen nieuwe aandelen van 1 gulden Docdata (waarmee ODSC zich op voordelige wijze toegang heeft verschaft tot notering aan de Amsterdamse beurs) en is 6 miljoen gulden aan langlopende leningen omgezet in drie miljoen aandelen van 1 gulden. Ten slotte is de directie benoemd (J.C.A. van Gerwen algemeen directeur en J.J. Ruigrok van der Werven financieel directeur) en is J.F.A. (Jeroen) van den Nieuwenhuyzen (een van de eigenaren van ODSC en bestuurder van Begemann) commissaris geworden bij Docdata.

In totaal zijn 15,6 miljoen aandelen van 1 gulden geplaatst. Voor de 15 miljoen nieuwe aandelen wordt notering aan de parallelmarkt van de Amsterdamse beurs aangevraagd.

De reddende engel voor Docdata is ODSC geworden. Dat bedrijf van de Van den Nieuwenhuyzens is in het afgelopen jaar goed geweest voor de produktie van ongeveer 26 miljoen discs, terwijl het een capaciteit heeft voor de produktie van 36 miljoen stuks per jaar. De kernactiviteit is het produceren van geluids-cd's voor muziekuitgevers.

Docdata leed over 1990 een verlies van 8,7 miljoen gulden en had aan het eind van dat jaar een negatief eigen vermogen van 2,5 miljoen gulden. Over de eerste helft van 1991 kwam het verlies uit op 1 miljoen gulden en zicht op verbetering van de situatie was er niet. Docdata legde zich vooral toe op de opslag van gegevens in zeer grote geheugens; daartoe werd veel geld gestoken in de ontwikkeling van het Docwheel, dat overigens nooit uit de verf is gekomen.