Slotverklaring

Een keuze uit de gedichten van Jan G. Elburg (1919) verscheen in 1982 bij uitgeverij De Bezige Bij onder de titel "Iets van dat alles'. Bij uitgeverij Meulenhoff kwam in 1988 "Haaks op de uitvlucht' uit.

Kijk terug: zijn wij dat,

in een geschuurd pantser weerspiegeld?

De hand die de degen,

de beker tot legen omvatte

had iets als een iris schitterend

in zijn ring.

Boven de hoeven,

einde van zigzag van paardetrappen,

een herenzit, vol elpen kasten,

vol doorgehaalde

nachten en zinnen.

Aangaande de torens toveren wij niettemin

dat vlammen van de kantelen kantelen.

Stormladders rokend

in de wind: hun grauwelijke

vederbossen wieken naar

wat hemel wordt geheten. Kim, einder

streep eronder.

De voedende, doorploegde

landman aan deze, de lage kant,

wij laten hem, oplettend,

niet uit onze ogen.