Nederland veroordeelt "politieke uitlatingen' legerleider Bouterse

DEN HAAG, 3 JAN. De Nederlandse regering heeft de uitlatingen veroordeeld van de Surinaamse legerleider Bouterse dat er geen vertrouwensbasis bestaat tussen de legerleiding en de regering. Hij deed dat in een oudejaarstoespraak. Bouters hekelde met name het feit dat niemand van de Surinaamse legerleiding aanwezig kan zijn bij overleg tussen de Nederlandse minister van defensie Ter Beek en zijn ambtsgenoot Gilds op Bonaire over militaire bijstand.

Deze “politieke uitspraken tonen aan dat de heer Bouterse de rol van de strijdkrachten in een democratische rechtsorde, in ondergeschiktheid aan de regering, nog altijd niet aanvaardt”, aldus een verklaring van het ministerie van buitenlandse zaken.

De Nederlandse regering kiest in de verklaring van Buitenlandse Zaken ondubbelzinnig partij voor de regering van Suriname. “Nederland ondersteunt ten volle de inspanningen van de regering van de republiek Suriname onder leiding van president Venetiaan bij het herstel van in de democratische orde passende verhoudingen tussen regering en leger.”

Intussen dreigt opnieuw uitstel van tijdelijke betalingsbalanssteun door Nederland. Gisteren werd duidelijk dat de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) niet instemt met aanbevelingen voor economische aanpassing gedaan door een onderzoeksbureau dat de Surinaamse economie heeft doorgelicht.

De Surinaamse regering had op 15 december schriftelijk commentaar moeten leveren op dat onderzoek. Minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking had aan betalingsbelanssteun een schriftelijke reactie van de regering op het onderzoek als voorwaarde gesteld. Maar op verzoek van Ravaksur werd het commentaar uitgesteld tot 17 januari omdat deze overkoepelende organisatie van de vakbeweging het stuk nader wilde bestuderen. Nu Ravaksur de resultaten van het onderzoek afwijst zal het uitstippelen van een economisch beleid verder worden vertraagd.

De vakbeweging heeft vooral bezwaren tegen de aanbeveling de Surinaamse gulden te devalueren. De vakbeweging vindt devaluatie niet gewenst omdat de export daarmee niet gemakkelijk opgevoerd kan worden. Ravaksur is van oordeel dat de beleidsnota welke zij in 1990 uitbracht de leidraad moet zijn voor een aanpassingsprogramma. Ravaksur vindt dat de nadruk moet worden gelegd op maatregelen om de produktie op te voeren.

Behalve de Raad van Vakcentrales hebben ook Nationale Democratische Partij en Democratisch Alternatief '91 bezwaren tegen het rapport. Frontleider Lachmon verklaarde enkele dagen geleden dat het onderzoeksrapport voor hem geen confectiepakje is. Er zijn ook andere mogelijkheden, meent hij.