Möllemann en Seiters ruziën over loonstijging

ROTTERDAM, 3 JAN. Tussen de Duitse ministers Jürgen Möllemann (economische zaken, FDP) en Rudolf Seiters (binnenlandse zaken, CDU) is een openlijk conflict uitgebroken na uitlatingen van Mölleman dat de salarissen van ambtenaren dit jaar met niet meer dan vijf procent mogen stijgen. Möllemann wil dat wettelijk afdwingen.

Minister Seiters, die de onderhandelingen moet voeren met de ambtenarenbonden, zei gisteren met vilein de suggestie van zijn collega niet te zullen overnemen. Hij sprak van “onzakelijke” ideeën die niet zullen helpen en kritiseerde de interventies van Möllemann.

De bonden reageerden furieus op Möllemanns suggestie. De ÖTV, de bond voor publieke diensten, verkeer en vervoer, kondigde aan de voorstellen te zullen laten sneuvelen en dreigde met stakingen.

Möllemann, die zijn voorstel gisteren publiceerde in een Duitse krant, meent dat de overheid als werkgever een signaal moet geven aan de cao-onderhandelaars in de particuliere sector. Vertegenwoordigers van de IG Metall noemden gisteren Möllemanns voorstel ongrondwettelijk. De overkoepelende vakcentrale DBG zei dat niemand Möllemann nog serieus neemt.

De minister kreeg bijval van de voorzitter van de FDP, Otto Graf Lambsdorff, die waarschuwde vor een gevaarlijke kettingreactie als de bonden doorgaan met hun hoge looneisen. Looneisen van tien procent of meer, zoals de bonden in de metaal-, banken- en overheidssector op tafel hebben gelegd, noemde hij “Utopia”.

Möllemann meent dat er een precedent is, want in 1982, toen er wereldwijd een recessie was, stegen de salarissen van de ambtenaren met nul procent en een jaar later met twee procent. Hij vindt dat een loonstijging hooguit “een vier voor de komma” mag hebben.