Huizinga-expositie in Leiden

De tentoonstelling is geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 1 tot 5 uur, tot 14 februari. Catalogus ƒ 25,-.

Het verhaal gaat dat de historicus J. Huizinga in zijn jonge jaren het liefst een opleiding tot beeldend kunstenaar had gevolgd. In het gezin waarin hij opgroeide behoorde zoiets echter niet tot "de mogelijkheden'. In plaats daarvan ging hij tijdens zijn gymnasiumtijd iedere zatermiddag naar de Groningse academie Minerva, waar hij zich vooral in het lineaire tekenen specialiseerde.

Het resultaat van deze zatermiddagen is op dit moment te bewonderen in het Academisch Historisch Museum van de Leidse Universiteit, waar onder de titel Een zweven over de tuinen van de geest een tentoonstelling over het leven van Huizinga is ingericht. Naast een groot aantal brieven, boeken en foto's zijn hier ook enkele schetsboekjes van Huizinga te zien, wat krabbeltjes in collegedictaten en een paar gelegenheidsontwerpen, waaruit blijkt dat de grote historicus een meer dan middelmatig tekentalent heeft gehad.

Het aardigst in dit verband zijn de Boeken van Droomen en Leeven die Huizinga maakte voor Minnie, het dochtertje van de uitgever Tjeenk Willink. Vrolijke scènes uit het dagelijks leven in Haarlem. Andere geslaagde tekeningen zijn die van Huizinga's zoon Dirk op zijn ziekbed en een reeks snelle kinderprentjes uit Huizinga's laatste jaren, toen hij na zijn huwelijk met de veel jongere Auguste Schölvinck weer vader geworden was.

De Leidse tentoonstelling maakt voor het eerst duidelijk dat Huizinga naast zijn wetenschappelijk leven ook een intensief huiselijk leven moet hebben gekend. Er zijn foto's waarop je hem ziet met zijn kinderen of kleinkinderen, of met het kunstenaarsechtpaar Roland Holst. Aan het begin ligt zelfs een verlanglijstje van de kleine Johan voor Sinterklaas waarop, heel opmerkelijk, als eerste wens "een boek' voorkomt.

Behalve Huizinga belicht de tentoonstelling ook een aantal mensen uit de naaste omgeving van Huizinga. Er zijn portretten en objecten te zien van Huizinga's vriend André Jolles en van Rik en Henriette Roland Holst.