Het aantal asielverzoeken in Nederland bedroeg in ...

Het aantal asielverzoeken in Nederland bedroeg in 1991 21.615, een stijging van twee procent ten opzichte van 1990 toen 21.208 vreemdelingen een asielaanvraag indienden.

Het aandeel van asielzoekers uit Oost-Europa, met inbegrip van Joegoslavië, nam vorig jaar opvallend toe: het steeg van 23,1 procent naar 32,5 procent. Het aantal uit Nederland verwijderde vreemdelingen is in 1991 fors opgelopen tot 14.333, tegen 10.692 in 1990 en 8975 in 1989. Bij de uitzettingen ging het vorig jaar in 4006 gevallen om asielzaken.