Export Utrechtse bedrijven stijgt fors

UTRECHT, 3 JAN. Het exportvolume van het bedrijfsleven in de Utrechtse regio is vorig jaar met bijna 5 procent gestegen. Dat is fors hoger dan het landelijk gemiddelde van 1,7 procent.

Vooral de zakelijke dienstverlening, met name ingenieursbureaus, heeft met een exportgroei van meer dan 25 procent aan het gunstige Utrechtse beeld bijgedragen. De voorzitter van de Utrechtse Kamer van Koophandel, mr. F.H. Brust, heeft dat vanmorgen op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Utrechtse Kamer meegedeeld.

De Kamervoorzitter was “voorzichtig optimistisch” over de bedrijvigheid in de regio. “Na de absolute topjaren stabiliseert de groei zich, zij het niet meer op het extreem hoge niveau dat we al bijna gewoon waren. Er is hooguit minder groei dan we gewend waren”, aldus Brust.

Bijna de helft van de Utrechtse bedrijven verwacht dit jaar meer te exporteren. Het aantal exporterende bedrijven ligt met 23 procent nu iets boven het landelijk gemiddelde.

Bijna 40 procent van de Utrechtse bedrijven verwacht dit jaar een stijging van de omzet en 95 procent denkt dit jaar met winst af te sluiten. Nog geen 20 procent voorziet groei in werkgelegenheid.

Minder rooskleurig is de positie van de bouw en de groothandel. Beide sectoren zagen hun investeringen vorig jaar teruglopen met respectievelijk 7 en 10 procent. Het omzetvolume in de bouw liep vorig jaar terug met 1,4 procent. Brust hekelde in dit verband de trage politieke besluitvorming rond het aanwijzen van nieuwe bouwlokaties. De Kamervoorzitter zag geen heil in het streven van de provincie Utrecht om voor nieuwe woningbouw en bedrijfslokaties uit te wijken naar Flevoland. Volgens Brust is er in Utrecht nog voldoende ruimte en kunnen tevens de Heuvelrug, het Plassengebied en “de waardevolle delen van het groene hart” gespaard blijven.