Europees Jessi chipproject vergde reeds één miljard

De deelnemers aan het Europese chip-project Jessi (waarvan Philips, het Duitse Siemens en het Frans-Italiaanse SGS Thomson de belangrijkste zijn) verwachten dit jaar 400 miljoen ecu (ruim 900 miljoen gulden) te besteden aan de tweede fase van het project.

De eerste fase van de ontwikkeling van nieuwe chipsoorten, waarmee Europese bedrijven hun achterstand op Japan en de Verenigde Staten willen inlopen, heeft ruim een miljard gulden gekost. Dat blijkt uit een evaluatierapport over de eerste twee jaar van Jessi's bestaan. Het geld is voor de helft afkomstig van instituten en bedrijfsleven, terwijl nationale overheden en de EG respectievelijk voor 40 en 10 procent van de financiering zorgden.Voor het totale project is tot 1996 uitgaven bijna 7 miljard gulden begroot.