Eigenschappen

Max Pam en Harry Mulisch zijn tevergeefs op zoek geweest naar de eigenschappen van God (NRC Handelsblad, 27 december). Ze staan expliciet vermeld in de bijbel; zie Exodus 34:6 + 7 en Numeri 14 : 18.

    • I. Cohen