Drs. J.A.J. Krosse is door minister Ritzen van ...

Drs. J.A.J. Krosse is door minister Ritzen van onderwijs voorgedragen als lid van het college van bestuur van de Open Universiteit in Heerlen.

Naar verwachting volgt hij per 15 maart 1992 drs. D. van Ooijen op. Krosse is sinds 1982 voor de PvdA-wethouder in Tilburg. Momenteel beheert hij de portefeuille van financien en personeel, organisatie en arbeidsvoorzieningenbeleid.