Dr. H.H.T. Prins is bij de vakgroep Natuurbeheer ...

Dr. H.H.T. Prins is bij de vakgroep Natuurbeheer van de landbouwuniversiteit benoemd tot hoogleraar Natuurbehoud en -beheer in de Tropen.

Prins gaat zich bezighouden met systeemanalyse van natuurgebieden en wisselwerking met problemen bij landgebruik