Beurs bepleit ecu-obligaties

AMSTERDAM, 3 JAN. De Nederlandse staat moet zo snel mogelijk overgaan tot de uitgifte van staatsleningen in ecu's. Die klemmende oproep deed beursvoorzitter drs. B.F. Baron van Ittersum gisteren tijdens zijn traditionele nieuwjaarstoespraak.

Vrijwel alle aandelen en obligaties worden op het moment nog in guldens genoteerd, maar volgens beursvoorzitter Van Ittersum is het voor de positie van Amsterdam als financieel centrum absoluut onontbeerlijk dat op het Damrak een volwassen ecu-markt ontstaat.

De beursvoorzitter wees er in zijn toespraak op dat de Amsterdamse beurs haast moet maken met de uitgifte van aandelen en obligaties in ecu's, omdat met name de beurs van Parijs die van Amsterdam in dit opzicht al is voorgegaan. Van Ittersum kondigde aan dat de Vereniging voor de Effectenhandel op korte termijn nieuwe initiatieven zal ontwikkelen om daarmee de uitgifte van obligaties en aandelen in ecu's te stimuleren.

Gezien de voortdurende ruime financieringsbehoefte van de overheid is het van groot belang dat de Nederlandse staatsobligaties gemakkelijk zijn te plaatsen en te verhandelen. Een tijdige entree van de Nederlandse overheid op de nu al sterk groeiende ecu-kapitaalmarkt is daarbij van groot belang.

Op het moment vindt ruim de helft van de aandelen- en obligatie-omzet op de Amsterdamse effectenbeurs plaats met buitenlandse cliënten, die ook regelmatig op andere beurzen opereren waar al wél ecu-leningen worden verhandeld. Uit de woorden van Van Ittersum klonk onverholen kritiek op de houding van het Nederlandse ministerie van financiën dat tot nu toe heeft geweigerd voorop te lopen met de uitgifte van staatsleningen, genoteerd in ecu's. In dit verband werd door het Ministerie kortgeleden een kans voor open doel gemist bij het uitgeven van een 15-jarige staatslening die evenals alle voorgaande opnieuw in guldens luidt en die zal worden afgelost op een tijdstip waarop de ecu binnen Europa en in Nederland allang een normaal betaalmiddel is geworden.

Onlangs werd in Maastricht besloten dat uiterlijk in het jaar 1999 de ecu definitief in Europa zal worden ingevoerd als algemeen betaalmiddel.