Bedrijven moeten arbo-risico's aangeven

DEN HAAG, 3 JAN. Alle werkgevers in Nederland worden verplicht risico's op het gebied van gezondheid, welzijn en veiligheid op schrift te stellen. De bedrijven moeten een of meerdere deskundige werknemers aanstellen die zich bezighouden met het voorkomen van deze risico's.

Dit blijkt uit een concept-wetsvoorstel dat minister De Vries (sociale zaken) gisteren aan de Arbo-raad heeft voorgelegd. De voorstellen vloeien voort uit de EG-richtlijn voor verbetering van veiligheid en gezondheid op het werk. Uiterlijk 1 januari 1993 moeten de EG-lidstaten deze regeling in hun wetgeving hebben opgenomen. Nederland wil hiervoor de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) wijzigen.

Volgens De Vries zouden onder meer het registreren en analyseren van de oorzaken van het ziekteverzuim, het stellen van streefcijfers voor verlaging en een intensieve begeleiding van zieke werknemers bijdragen aan een goed beleid. De minister spreekt van “op maat gesneden preventiezorg”. De overheid schrijft de verplichte deskundigheid voor, die wordt verkregen door het volgen van de opleiding preventiezorg. Het is de bedoeling dat de overheid deze opleiding op korte termijn opzet.

In het wetsvoorstel staat ook dat bedrijven met meer dan zes werknemers het ziekteverzuim verplicht moeten registreren. De werkgevers zouden dan jaarlijks een verslag moeten opstellen waarin gegevens over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn opgenomen.