ASN bereikt mijl- paal 1 miljard

Algemene Spaarbank voor Nederland (ASN), een te Den Haag gevestigde spaarbank en onderdeel van de Reaal Groep, meldt dat het spaartegoed de mijlpaal van één miljard gulden heeft overschreden.

ANS heeft ongeveer 80.000 spaarders die uit ideële overwegingen geld hebben toevertrouwd. ASN ondersteunt maatschappelijke organisaties en ontwikkelingsprojecten en investeert in sociale woningbouw, gezondheidszorg en onderwijsvoorzieningen. Beleggingen in de wapenindustrie en in landen waar de mensenrechten worden geschonden, worden gemeden.