AOW, AWW en AKW 1,8 mld duurder

AMSTELVEEN, 3 JAN. Naar verwachting zullen de totale uitkeringslasten van de volksverzekeringen AOW, AWW en AKW over 1991 uitkomen op 41,7 miljard gulden. Dat is 1,8 miljard gulden meer dan in 1990. President-directeur P. Schaafsma van de Sociale Verzekeringsbank heeft dit gisteren in zijn nieuwjaarsrede bekendgemaakt.

Als oorzaken van de stijging noemde Schaafsma de toename van het aantal uikeringsgerechtigden, verhoging van de uitkeringen en aanpassing van de kinderbijslag. De kinderbijslag voor het eerste kind werd in 1991 verhoogd met het prijsindexcijfer en 46,32 gulden per jaar.

Verder zijn per 1 januari van dit jaar de AOW en AWW verhoogd, omdat de bruto minimumlonen, waaraan beide volksverzekeringen zijn gekoppeld, met 1,48 procent zijn aangepast aan de loonontwikkeling.

Afgelopen december kende Nederland ruim twee miljoen AOW-ers, 194.000 mensen die recht hebben op een AWW-uitkering en 1,8 miljoen rechthebbenden op kinderbijslag.