Wegener verwacht in 1992 ten minste gelijke winst

Uitgever Wegener Tijl verwacht voor 1992 een ten minste gelijke winst per aandeel.

Rekening is gehouden met de te verwachten winstbijdrage van de pas verworven Oostelijke Dagbladen Combinatie ODC en met andere overnemingen en de uit de fusie van Wegener en ODC nog voortkomende gunstigde effecten. Dit schrijft Wegener, uitgeefster van onder meer Utrechts Nieuwsblad en Zwolse Courant, in het plaatsingsbericht voor de aandelen, die worden uitgegeven in verband met de overneming van ODC, onder andere uitgever van Dagblad Tubantia in Enschede en de Twentsche Courant.

Voor 1991 handhaaft Wegener de verwachting, dat de winst over het tweede halfjaar een stijging ten opzichte van dezelfde periode van 1990 te zien zal geven. In het eerste halfjaar steeg de winst van 13,7 miljoen naar 14,9 miljoen gulden. Ondanks een uitbreiding van het geplaatste aandelenkapitaal met 5,6 procent ging de winst per aandeel toen van 12,57 gulden naar 13 gulden.

Rekening wordt gehouden met een omvangrijk investeringsprogramma, nu geschat op 70 miljoen gulden.

Wegener had in 1990 een omzet van van 478 miljoen gulden en had 2775 mensen in dienst. ODC behaalde in dat jaar een omzet van 236 miljoen gulden en had 1518 werknemers. In verband met de fusie zal op 13 januari in een buitengewone aandeelhoudersvergadering een statutenwijziging aan de orde zijn met een naamswijziging in Wegener nv.