Vietnam

Amnesty International heeft de Vietnamese regering verzocht dr. Nguyen Dan Que onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Vorige week werd de Vietnamese arts en voormalig ziekenhuisdirecteur, Nguyen Dan Que, veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf wegens zijn vreedzame protest tegen het gezondheidsbeleid van de Vietnamese regering.

Nguyen Dan Que werd in 1942 in het toenmalige Noord-Vietnam geboren. Hij studeerde medicijnen aan de universiteit van Saigon en werd in 1975 benoemd tot medisch directeur van het Cho-Ray ziekenhuis in Ho Chi Minh Stad. Teleurgesteld over het regeringsbeleid voor de gezondheidszorg in zijn land, uitte Nguyen zijn bezorgdheid en kritiek op de Vietnamese regering. Dit leidde tot zijn onmiddellijke ontslag en in 1978 werd hij zonder aanklacht of proces gevangen genomen. De beschuldiging "rebellie tegen de regering' hield de gewezen ziekenhuisdirecteur tien jaar lang in de gevangenis.

Twee jaar na zijn vrijlating, in 1990, richtte de onvermoeide Nguyen een politieke organisatie op, die de naam Humanistische Vloed (Cao Trao Nhan Ban) kreeg. Deze organisatie pleitte in mei van dat jaar voor sociaal economische veranderingen in Vietnam en voor de introductie van een meerpartijen-stelsel.

Op 14 juni 1990 werd hij opnieuw gearresteerd. Hij werd zeventien maanden (opnieuw zonder aanklacht of proces) gevangen gehouden en pas in november 1991 werd hij voorgeleid. De officiële aanklacht luidde dat hij werd verdacht van activiteiten die erop gericht waren de Vietnamese regering omver te werpen.

Amnesty International gelooft dat dr. Nguyen Dan Que geen eerlijk proces heeft gehad. Bovendien beschouwt zij hem als gewetensgevangene, omdat hij nooit geweld heeft gebruikt of daartoe heeft opgeroepen. Hij heeft slechts gebruik gemaakt van het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting.

(Bron: Amnesty International)

    • Nguyen Dan Que