Solisten geven extra luister aan balletgala

Gezelschap: Het Nationale Ballet. Produktie: Romeo en Julia; choreografie: Rudi van Dantzig; muziek: Sergej Prokofjev; decor en kostuums: Toer van Schayk; begeleiding: Nederlands Balletorkest o.l.v. Roelof van Driesten; gastsolisten: Evelyn Hart en Rex Harrington. Gezien: 1-1 Muziektheater, Amsterdam.

Voor het traditionele Nieuwjaarsgala heeft Het Nationale Ballet ditmaal twee gastsolisten weten aan te trekken die de voorstelling precies die extra luister meegaven die zo'n gala verdient en rechtvaardigt en waar het in het verleden nogal eens aan ontbrak. De uit Canada afkomstige Evelyn Hart en Rex Harrington vormden als het befaamde liefdespaar Romeo en Julia in Van Dantzigs gelijknamige ballet een koppel van uitzonderlijke klasse. Hart is een ronduit schitterende danseres met een dermate groot inlevingsvermogen dat iedere beweging, iedere emotie als volstrekt onontkoombaar over het voetlicht komt.

De adembenemende nuances die zij weet aan te brengen, liggen niet alleen in de interpretatie van de rol, maar ook op het danstechnische en muzikale vlak. In haar frêle verschijning schuilt een onverzettelijke kracht en haar fenomenale lichtheid heeft niets wazigs of zweverigs. Alles wat zij op danstechnisch gebied kan - en dat is zeer veel - maakt zij dienstbaar aan de spirituele beleving van de rol die zij dan ook tot in de diepste essentie weet te treffen. Een belevenis. Haar partner Rex Harrington staat niet op zo'n zelfde hoogte, maar hij bouwt zijn Romeo-rol wel op via dezelfde uitgangspunten. Vooral in de grote duetten ontstaat er zo een prachtige twee-eenheid.

De dansers van Het Nationale Ballet vormden een waardige entourage voor de twee gasten. Er werd opvallend zuiver gedanst zonder dat dit ten koste ging van de levendigheid. Wim Broeckx was een uitstekende Mercutio, Aina Bilkins een overtuigend in haar rol gegroeide voedster en Clint Farha een voortreffelijke, felle en markante Tybalt. Hem werd onder luide bijval aan het einde van de voorstelling door de voorzitter van de Vrienden van Het Nationale Ballet de Alexandra Radius Prijs voor het seizoen 1990-1991 uitgereikt.