Regering en verzet El Salvador sluiten voorlopig akkoord

NEW YORK, 2 JAN. De regering van El Salvador en de rebellenbeweging FMNL hebben in de nacht van dinsdag op woensdag in New York een voorlopig vredesakkoord bereikt dat een eind moet maken aan de al twaalf jaar durende burgeroorlog.

Het akkoord is het resultaat van bijna twee jaar onderhandelen onder auspiciën van de VN. De definitieve overeenkomst moet op 16 januari worden ondertekend en op 1 februari in werking treden. De burgeroorlog heeft naar schatting aan 75.000 mensen het leven gekost.

In een VN-verklaring over het akkoord staat dat de Salvadoraanse regering en het Farabundo Marti Bevrijdingsfront (FMLN) zijn overeengekomen om de guerrillastrijders “een rechtmatige plaats te geven in het burgerlijke en politieke leven van El Salvador”. De militaire structuur van het FMLN zal worden ontmanteld.

Uit de verklaring blijkt dat nog niet alle kwesties zijn geregeld. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe omvangrijk de overeengekomen afslanking van het regeringsleger zal zijn en hoe voormalige guerrillastrijders op “alle niveaus” moeten worden opgenomen in een geheel vernieuwd politiekorps.

Het vredesakkoord omvat ook een overeenkomst over een herverdeling van het grondbezit en andere hervormingen die de positie van de armsten moeten verbeteren. Hiermee komt de regering tegemoet aan de guerrillabeweging, die altijd heeft gezegd dat haar verzet wortelt in de ongelijke verdeling van de welvaart.

Tijdens een nieuwe bijeenkomst die zondag begint zullen beide partijen een tijdschema opstellen voor uitvoering van de gemaakte afspraken. Als zij daarin niet slagen, zullen zij zich neerleggen bij een compromisvoorstel van de VN-bemiddelaars.

Het succes van het vredesakkoord zal in belangrijke mate afhangen van de reactie van het leger, dat vooral de belangen behartigt van de grootgrondbezitters. Enkele minuten nadat de onderhandelingen in New York waren afgerond werd in San Salvador de auto van een journalist van het persbureau Reuter door een bom opgeblazen. (AP, Reuter, UPI)