Recordjaar voor Stad Rotterdam

Assurantieconcern Stad Rotterdam kijkt met “voldoening terug op 1991.” Ofschoon details over het afgelopen jaar eerst medio april zullen worden verstrekt, geeft Stad Rotterdam alvast “enige indicatie”, met name over de bereikte omzet.

In 1991 is de omzet uitgekomen op 2,7 miljard gulden tegen 2,3 miljard gulden in 1990. De voorlopige cijfers geven aan dat de omzet het afgelopen jaar 400 miljoen gulden hoger is uitgekomen. Ondanks premieverlagingen bij brand- en autoschadeverzekeringen is het inkomen in de schadebranche met vijf procent gestegen van 715 tot 750 miljoen gulden. De grootste stijging ontstond bij het levensverzekeringenbedrijf, waar de premie-ontvangst van 1,06 miljard met 300 miljoen gulden werd overtroffen. De beleggingsopbrengsten stegen 15 procent en zullen op minstens 620 miljoen gulden uitkomen. De directie schrijft voorts in haar nieuwjaarsbrief aan de assurantiebemiddelaars dat zij geen enkele aanwijzing ziet dat de eerder voorspelde winststijging van tenminste 10 procent niet zal worden gehaald.