Portugal voorzitter ministerraad EG

LISSABON, 2 JAN. In de Portugese hoofdstad Lissabon is gisteren tijdens een korte plechtigheid de Europese vlag gehesen om aan te geven dat Portugal officieel het voorzitterschap van de Europese Gemeenschap van Nederland heeft overgenomen.

Portugal fungeert het komende half jaar als voorzitter van de Raad van Ministers van de Gemeenschap. Belangrijke gebeurtenissen tijdens het Portugese voorzitterschap zullen de ondertekening van het in Maastricht overeengekomen verdrag voor monetaire eenwording zijn en de discussie over de hervorming van de EG-begroting. De eerste werkbijeenkomst van de EG-leden onder Portugees voorzitterschap wordt op 8 januari gehouden. (AFP)