Politie zoekt werk voor jonge Marokkanen

AMSTERDAM, 2 JAN. De Amsterdamse politie is enkele projecten begonnen waarbij getracht wordt Marokkaanse jongeren aan werk te helpen. Het gaat hierbij om jongeren die dreigen af te glijden naar “een criminele loopbaan”.

Dit werd vanochtend bekend gemaakt door de Amsterdamse hoofdcommissaris drs. E.E. Nordholt. Volgens Nordholt is het noodzakelijk dat jongeren een perspectief wordt geboden in de vorm van een baan, wil bepaalde vormen van criminaliteit zoals straatroof teruggedrongen worden. Hij noemde tevens de problemen rondom de Antilliaanse jongeren waar tot nu toe weinig concreets aan is gedaan. Nordholt beschouwt de aanpak als een afgeleide taak van de politie.

Ook de Utrechtse korpschef B. van Baarle wil extra aandacht voor de jongeren van Marokkaanse afkomst. Meer dan de helft van de verdachten die met de kinderpolitie in aanraking komt, blijkt van Marokkaanse afkomst. “De achterstandspositie van allochtonen is een voedingsbodem voor een criminele carrière”, aldus Van Baarle vanmorgen in zijn nieuwjaarsrede. Om dat tegen te gaan is volgens de korpschef extra aandacht nodig op het gebied van huisvesting, opleiding en werkgelegenheid.

In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht was het afgelopen jaar sprake van een sterke stijging van het aantal overvallen. In Rotterdam verviervoudigde het aantal overvallen naar 78, Utrecht noteerde een toename van 26 naar 73. Door de nieuwe aanpak met behulp van het zogenaamde roofbijstandsteam slaagde de Amsterdamse politie er in het aantal overvallen terug te dringen van 562 naar 470.

De Groninger hoofdcommissaris Woltjer beklaagde zich vandaag over de mogelijkheden die gedetineerden hebben om vanuit hun cel met meegesmokkelde telecommunicatieapparatuur een nieuwe handel te beginnen. Ook het binnensmokkelen van drugs in gevangenissen kan volgens Woltjer veel te eenvoudig.

De Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) gaat zich nadrukkelijk richten op samenwerking met recherchediensten in andere landen, vooral in Europa. De komende jaren zal de georganiseerde misdaad volgens de CRI in toenemende mate landsgrenzen overschrijden. In zijn nieuwjaarstoespraak kondigde hoofdcommissaris J. Wilzing van de CRI vanochtend aan dat zodra Nederland het Akkoord van Schengen heeft geratificeerd, de CRI posten zal vestigen in Madrid, Wiesbaden, Parijs, Rome, Londen en Brussel.